İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Bu gizlilik politikasında Ekmek Sepeti Online Satış Gıda ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi (“Ekmek Sepeti”), tarafından işletilmekte olan www.ekmeksepeti.com internet sitesi (“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Kullanıcı”) bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) Ekmek Sepetinin mobil uygulama ve site aracılığıyla topladığı bilgileri nasıl kullandığı, kullanıcıların sorumlulukları ve Ekmek Sepeti nin gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kuralları hakkında kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Hangi Bilgileri İşliyoruz

Ekmek Sepeti’nin işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak belirtilmiştir.Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad soyad, telefon no, adres bilgisi, e-posta adresi

Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Ekmek Sepeti hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Ekmek Sepeti ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, unlu mamül tercihleriniz, , kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.) Lokasyon Bilgisi: Ekmek Sepeti’nin hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda bkz. Ekmek Sepeti Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (KVK Politikası).

Bilgileri Kullanma Amaçlarımız

Ekmek Sepeti, mobil uygulama ve site üzerinden topladığı bilgileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır;
 • Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması
 • Mobil uygulama ve site aracılığıyla kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak
 • Kullanıcılar ile iletişime geçmek, kullanıcıların talep ve şikayetlerini sonuçlandırmak
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek
 • Hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütmek
 • Kullanıcı geri bildirimlerine göre ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek/geliştirmek
 • Hizmetlerimizi kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirmek
 • Kullanıcıların kişisel bilgileri ile iletişime geçmek veya Site’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek
 • Mobil uygulamadaki sistemsel sorunları tanımlanmak ve gidermek; bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek
 • Tanımlama teknolojileri vasıtasıyla kullanıcı deneyimlerini ölçümlemek, mobil uygulama performansını geliştirmek.
 • Ekmek Sepeti ve iş ilikisi içinde olan kişi ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
 • Ekmek Sepeti ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı
halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir: Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde , Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Veri Sahibi ile Ekmek Sepeti arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Ekmek Sepeti’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Ekmek Sepeti’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amaçlarıyla kullanılır.

Bilgileriniz Üçüncü Kişilere Aktarılması

Mobil uygulama üzerinden sağladığınız bilgiler, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için üçüncü kişilere aktarılabilir (örneğin mobil uygulama için teknik destek hizmetinin alınabilmesi amacıyla bilgilerinizin bu konuda hizmet veren firma ile paylaşılması gerekebilir). Bu kapsamda bilgileriniz, iş ortaklarımız ve ürün/hizmet tedariki kapsamında destek alınan tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için bilgilerinizi paylaşmamız talep edildiğinde, bilgileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların sağladığı bilgiler, kullanıcılara sunulan metinlerde belirtilen amaçlar ve hizmetin sunulabilmesi için gereken durumlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Verilerin Saklanma Süreleri ve Korunması

Ekmek Sepeti ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Ekmek Sepeti’nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Ekmek Sepeti ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Ödeme altyapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. Kullanıcı, Ekmek Sepeti tarafından mobil uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Bilgilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği

Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğu ve güncelliği kullanıcıların sorumluluğundadır. Bilgilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir. Ekmek Sepeti ile paylaşmış olduğunuz bilgileri, mobil uygulama üzerinden veya Ekmek Sepeti müşteri hizmetlerini arayarak dileğiniz zaman güncelleyebilirsiniz.

Ekmek Sepetine bir başkası adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri Ekmek Sepeti ile paylaşma hakkına sahip olduğunuzu/bu konuda yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

Sorumluluk

Mobil uygulama ve sitenin nın kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, gecikme, virüs, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Ekmek Sepeti sorumlu değildir.